Начало
Технически Университет
msdn academic alliance - FETT
Форум ТУ-София
Alldatasheet
 
 
Качете своите материали тук
Папка с вашите материали
 
BEST
Учебен План (PDF) 
 
Home Sweet Home
Приложения
Клипчета
Архив

ФЕТТ - Електроника - 47

Информация за рефератите по КНЕА

 

КНЕА

Тема на реферата на група 43: Статистически контрол на процесите SPC

Материал за подготовка: 6812268-Statistical-Process-Control-eBook-VG.pdf

 

Пореден № Фак.  № Подтема Стр. от-до

Изрегли в желания формат

1 101207047 Quality, processes and control 17-22  XXX-00.pdf XXX-00.ppt
2 101207021 Design, conformance and costs 22-28 SPC-02.doc SPC-02.ppt
3 101207069 TQM, processes and the SPC system 28-32 SPC-03.pdf SPC-03.ppt
4 101207068 Understanding the process 37-43 SPC-04.doc SPC-04.ppt
5 101207109 Process mapping and flowcharting 43-49 SPC-05.doc SPC-05.ppt
6 101207101 Process analysis 49-54 SPC-06.doc SPC-06.ppt
7 101207042 Process data collection and presentation 56-60 SPC-07.doc SPC-07.ppt
8 101207095 Bar charts and histograms 60-70 SPC-08.doc SPC-08.ppt
9 101207083 Variation and its management 77-82 SPC-09.doc SPC-09.ppt
10 101207078 Causes of variation 82-86 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
11 101207084 Accuracy and precision 86-93 SPC-11.doc SPC-11.ppt
12 101207045 Chapter highlights 94-102 SPC-12.doc SPC-12.ppt
13 101207033 The normal distribution 102-109 SPC-13.doc SPC-13.ppt
14 101207146 Process control using variables 119-128 SPC-14.doc SPC-14.ppt
15 101207102 Range chart 128-134 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
16 101207011 Do we continue to be in control? 134-140 SPC-16.doc SPC-16.ppt
17 101207127 Short-, medium- and long-term variation 140-145 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
18 101207086 Worked examples 155-159 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
19 101207055 Other types of control charts for variables 167-172 SPC-19.doc SPC-19.ppt
20 101207023 The zone control chart and pre-control 172-175 SPC-20.doc SPC-20.ppt
21 101207126 Median, mid-range and multi-vari charts 175-179 SPC-21.doc SPC-21.ppt
22 101207004 Moving mean, moving range, and EWMA charts 179-186 SPC-22.doc SPC-21.ppt
 

 Когато сте готови с рефератите, ми ги изпратите на e-mail d.m.iliev@gmail.com  Важно е файловете които ми изпращате да са в стандартни формати: *.ppt , *.doc , *.rtf  , *.pdf

Имената на файловете образувайте по следния начин: REL-XX_ YYY.rtf и RELXX_YYY.pdf или SPC-XX_YYY.rtf и SPC-XX_YYY.pdf, в зависимост от това кой материал ползвате, като XX- означава поредния ви номер , а YYY – вашите инициали (първите букви на трите ви имена), записани с главни латински букви.