Начало
Технически Университет
msdn academic alliance - FETT
Форум ТУ-София
Alldatasheet
 
 
Качете своите материали тук
Папка с вашите материали
 
BEST
Учебен План (PDF) 
 
Home Sweet Home
Приложения
Клипчета
Архив

ФЕТТ - Електроника - 47

Информация за рефератите по КНЕА

 

КНЕА

Тема на реферата на група 44: Статистически контрол на процесите SPC

Материал за подготовка: 6812268-Statistical-Process-Control-eBook-VG.pdf

 

Пореден № Фак.  № Подтема Стр. от-до

Изрегли в желания формат

23 101207137 Supplementary rules for moving mean and moving range charts 186-190  XXX-00.pdf XXX-00.ppt
24 101205023 Control charts for standard deviation 190-196 SPC-24.doc SPC-24.ppt
25 101207034 Techniques for short run SPC 196-200 SPC-25.doc SPC-25.ppt
26 101207145 Process control by attributes 209-212 SPC-26.doc SPC-26.ppt
27 101208206 np-charts for number of defectives or non-conforming units 212-220 SPC-27.doc SPC-27.ppt
28 101207031 p-charts for proportion defective or non-conforming units 220-224 SPC-28.doc SPC-28.ppt
29 101207089 c-charts for number of defects/non-conformities 224-228 SPC-29.doc SPC-29.ppt
30 101207122 u-charts for number of defects/non-conformities per unit 228-233 XXX-00.pdf SPC-30.ppt
31 101207036 Cumulative sum (cusum) charts 241-245 SPC-31.doc SPC-31.ppt
32 101207143 Interpretation of simple cusum charts 245-250 SPC-32.doc SPC-32.ppt
33 101207141 Product screening and pre-selection 250-256 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
34 101207044 Worked examples 265-269 SPC-34.doc SPC-34.ppt
35 101207049 Process capability for variables and its measurement 273-280 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
36 101207080 Interpreting capability indices 280-284 SPC-36.doc SPC-36.ppt
37 101207052 Process problem solving and improvement 291-294 SPC-37.doc SPC-37.ppt
38 (45 гр.) 101207085 Pareto analysis 294-303 SPC-38.doc SPC-38.ppt
39 (45 гр.) 101206053 Cause and effect analysis 303-310 SPC-39.doc SPC-39.ppt
40 101207005 Scatter diagrams 310-315 SPC-40.doc SPC-40.ppt
41 101207032 Managing out-of-control processes 329-338 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
42 101207108 Drift or trend in process standard deviation 338-342 SPC-45.pdf SPC-42.ppt
43 101207054 Assignable or special causes of variation 343-345 SPC-43.doc SPC-43.ppt
44 101207135 Designing the statistical process control system 348-352 SPC-44.rtf SPC-44.ppt
45 101207028 Teamwork and process control/improvement 352-354 SPC-45.doc XXX-00.ppt
49 101207117 Six-sigma and the role of Design of experiments 374-378 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
50 101207026 Building a six-sigma organization and culture 378-383 XXX-00.pdf XXX-00.ppt
 

 Когато сте готови с рефератите, ми ги изпратите на e-mail d.m.iliev@gmail.com  Важно е файловете които ми изпращате да са в стандартни формати: *.ppt , *.doc , *.rtf  , *.pdf

Имената на файловете образувайте по следния начин: REL-XX_ YYY.rtf и RELXX_YYY.pdf или SPC-XX_YYY.rtf и SPC-XX_YYY.pdf, в зависимост от това кой материал ползвате, като XX- означава поредния ви номер , а YYY – вашите инициали (първите букви на трите ви имена), записани с главни латински букви.