Начало
Технически Университет
msdn academic alliance - FETT
Форум ТУ-София
Alldatasheet
 
 
Качете своите материали тук
Папка с вашите материали
 
BEST
Учебен План (PDF) 
 
Home Sweet Home
Приложения
Клипчета
Архив

ФЕТТ - Електроника - 47

Информация за рефератите по КНЕА

 

КНЕА

Тема на реферата на група 46: Надеждност

Материал за подготовка: 19065653-Reliability-for-Begineers.pdf

 

Пореден № Фак.  № Подтема Стр. от-до

Изрегли в желания формат

22 101207018 Accelerated Life Testing Concepts and Models 147-154 REL-22.rtf  REL-22.ppt
23 101207119 Types of Acceleration and Stress Load 154-162 REL-23.doc  REL-23.ppt
24 101207121 Types of Accelerated Test Data 162-167 REL-24.doc  REL-24.ppt
25 101207060 Analysis Method 167-171 REL-25.pdf  REL-25.ppt
26 101207153 Physics Statistics Based Models 172-177 REL-26.pdf  REL-26.ppt
27 101207059 Physics Experimental Based Models 177-181 REL-27.doc REL-27.ppt
28 101207148 Degradation Models 181-184 REL-28.doc  REL-28.ppt
29 101207048 Availability and Maintainability Measures 185-189 REL-29.doc  REL-29.ppt
30 101207130 RS Models and Availability 189-192 REL-30.doc  REL-30.ppt
31 101207065 Minimal Repair Models 192-194 REL-31.doc  REL-31.pps
32 101207081 CTMC Models 194-198 XXX-00.pdf  REL-32.ppt
33 101207017 Maintainability 198-204 REL-33.doc  REL-33.ppt
34 101206024 Item Based Statistics 204-209

REL-34.pdf  REL-34.ppt

35 101207040 Some Replacement Polices 209-213 REL-35.doc  REL-35.ppt
36 101207006 Inspection Decisions (Inspection Models) 213-216 REL-36.doc REL-36.ppt
37 101207115 Software Reliability Concepts 217-223 REL-37.pdf  REL-37.ppt
38 101207029 Error Categories 223-229 REL-38.doc  REL-38.ppt
39 101207099 Failure Count Data vs. Execution Time Data 229-233 REL-39.doc  XXX-00.ppt
40 101206049 A Proven, Standard, Widespread Best Practice 233-236 REL-40.doc  REL-40.ppt

 

 

 Когато сте готови с рефератите, ми ги изпратите на e-mail d.m.iliev@gmail.com  Важно е файловете които ми изпращате да са в стандартни формати: *.ppt , *.doc , *.rtf  , *.pdf

Имената на файловете образувайте по следния начин: REL-XX_ YYY.rtf и RELXX_YYY.pdf или SPC-XX_YYY.rtf и SPC-XX_YYY.pdf, в зависимост от това кой материал ползвате, като XX- означава поредния ви номер , а YYY – вашите инициали (първите букви на трите ви имена), записани с главни латински букви.